Oaktat att föräldrarna gällande samtliga sex barn, som är mellan 5 och 15 år, brister i omsorgen avseende både grundläggande behov, tillsyn och känslomässiga behov, anser kammarrätten att bristerna gällande fem av barnen inte är så allvarliga att förutsättningarna för LVU-vård är uppfyllda.

Gällande det näst äldsta syskonet, en 13-årig flicka, som utsatts för övergrepp, blivit gravid och genomgått en förlossning, är bristerna gällande den känslomässiga omvårdnaden enligt kammarrätten dock så omfattande att pågående LVU-vård i familjehem ska fortsätta. Flickan har en funktionsnedsättning och trots att hon berättade om övergreppen för föräldrarna har hon till socialtjänsten uppgett att de inte agerat på detta.

Två ledamöter är skiljaktiga varav den ena anser att LVU-vården ska bestå för samtliga sex syskon i enlighet med förvaltningsrätten dom och den andra att LVU-vården ska fortsätta gällande fem syskon men inte den äldsta, en idag 15-årig syster.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons