Kammarrätten i Göteborg
2018-05-18
Mål nr 2172-18

Samma dag som ett omedelbart omhändertagande av två barn underställdes förvaltningsrätten förordnade domstolen ett ombud till mamman. Hon hade dock sedan flera månader haft kontakt med ett annat ombud som hon fått bra kontakt med och som även hade hennes fullmakt.

Trots att ansökan kom in tre dagar efter förordnandet medgav Förvaltningsrätten inte byte av ombud, men kammarrätten bifaller ansökan.

Detta mot bakgrund av den korta tid som gått mellan förordnande om begäran om byte av ombud där inga större biträdeskostnader hittills borde ha hunnit uppstå, att mamman inte vill dela sitt livsöde med fler än nödvändigt samt att det nya ombudet redan från början uppges vara väl insatt i hennes förhållanden.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons