Kammarrätten i Göteborg
2018-05-16
Mål nr 1078-18

Pojkarna, idag 8 och 10 år gamla, har båda neuropsykiatriska diagnoser och har sedan mars 2016 vårdats med stöd av LVU på grund av mammans omsorgsbrister. Mamman anser att hennes föräldraförmåga förbättrats i sådan grad att hon kan tillgodose 8-åringens behov och samtycker gällande 10-åringen till vård.

I likhet med förvaltningsrätten anser kammarrätten dock att omsorgsbristerna som grundade LVU-vården finns kvar. Inte heller ger mammans samtycke till vård av 10-åringen tillräckliga garantier för hela genomförandet av vården och samtycket bedöms därför inte som tillförlitligt.

Mammans överklagande av beslut om LVU-vård avslås därmed gällande båda barnen.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons