Kammarrätten i Göteborg
2018-03-26
Mål nr 4839-17

I september 2017 biföll förvaltningsrätten nämndens ansökan om placering av den idag 12-årige pojken i familjehem med stöd av LVU med hänvisning till att pojken inte får sina grundläggande behov av känslomässig trygghet och omsorg tillgodosedda på grund av de separerade föräldrarnas långvariga och allvarliga samarbetsproblem.

Även om förhållandena för pojken nu har stabiliserats är familjebehandlingen som föräldrarna deltar i med syfte att lära sig samarbeta för att kunna ge pojken tryggheten och stödet han behöver ännu inte slutförd. Då det måste kunna konstateras att föräldrarnas förbättring av samarbetsförmågan kring pojken är stabil och varaktig anser kammarrätten sammantaget därför att LVU-vården måste bestå ytterligare en tid.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons