Kammarrätten i Jönköping
2018-01-09
Mål nr 3434-17

Handlingar i ett pågående LVU-mål ska enligt kommunen eller kammarrätten inte lämnas ut till pappan.

Flickan som var aktuell för LVU-vård var 15 år och riskerade enligt utredningen att utsättas för hedersrelaterat våld och domstolen menar att det kan antas att flickan skulle motsätta sig ett utlämnande av uppgifterna till föräldrarna. Flickan hade bland annat uttryckt att hon skulle dödas eller giftas bort i hemlandet om föräldrarna skulle få veta vad hon varit med om.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons