Kammarrätten i Stockholm
2017-12-28
Mål nr 6957-17

Även om förundersökningen mot fadern lagts ned och den elvaåriga flickans styvmoder friats från misshandel i tingsrätten, består LVU-vården.

Kammarrätten lyfter fram skillnaderna i bedömning av barnets egen berättelse mellan brottmål och LVU-mål, där barnets berättelse och subjektiva upplevelse av hemförhållandena enligt LVU ska väga tungt i utredningen.

Flickan har vidhållit sin berättelse om psykisk och fysisk misshandel inför flera olika personer under relativt lång tid, hennes uppgifter om skador har stöd i läkarintyg, det finns vittnesmål om pappans tidigare liknande våldsanvändning och det saknas förklaringar till att hon skulle ha hittat på anklagelserna. Detta räcker sammantaget för att kammarrätten ska avslå pappans överklagande.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons