Kammarrätten i Sundsvall
2017-12-29
Mål nr 2300-17

Kommunen ansåg att mammans konflikt med pappan till de fyra barnen och det utagerande äldsta barnet - en 15-årig pojke med ADHD-diagnos - skapade en så skadlig miljö för de tre småsystrarna att de fanns skäl för omhändertagande av barnen.

Förvaltningsrätten biföll kommunens ansökan men kammarrätten upphäver nu domen. Kammarrätten konstaterar att 15-åringens familjehemsplacering lugnat ner situationen i hemmet, att pappans umgänge med barnen nu kommit igång och att mamman tagit upp kontakten med socialtjänsten igen.

Mot den bakgrunden finner kammarrätten att sådana omsorgsbrister med påtaglig risk för skada för de tre systrarna inte är visade, och upphäver LVU-vården av dem.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons