Kammarrätten i Göteborg
2017-12-19
Målnummer 5446-17

Med hänvisning bland annat till att den person som uppges ha varit ansvarig för våld i hemmet inte längre är bosatt i Sverige och att både mamman och barnen är tydliga med att de vill samarbeta med socialtjänsten, anser kammarrätten vid en framåtsyftande bedömning att grund för fortsatt vård enligt 2 § LVU saknas om de återvänder hem och bor med mamman.

Av betydande vikt för bedömningen är också barnens egen inställning till hemförhållandena som stor hänsyn tas till på grund av deras mognad och ålder – idag är de 16 och snart 15 år. Båda barnen har gett ett insiktsfullt och moget intryck när de har resonerat kring sin situation.

Att de yngre syskonen flyttat utomlands innebär dessutom att mamman har mer tid för dem nu och att samma problem med trångboddhet inte längre finns.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons