Kammarrätten i Jönköping

2017-12-06
Målnummer 2694-17

Tvååringens äldre halvbror har omhändertagits med stöd av LVU då deras gemensamma pappa har en problemfylld relation till halvbrodern med bråk och fysiska handgripligheter mot denne.

Då tvååringen är ett litet barn och därför utlämnad till omgivningens vilja och förmåga att förstå hans uttryckssätt finns en påtaglig risk att också hans hälsa och utveckling skadas av pappans bristande omsorgsförmågor. Trots att mamman ansökt om skilsmässa från pappan är sannolikheten så stor att hon återvänder till hemmet med tvååringen att hemförhållanden inte kan anses ha ändrats och vårdbehov av pojken kvarstår.

Behövlig vård anses inte kunna garanteras på frivillig väg varvid kammarrätten – till skillnad från underinstansen – beslutar om vård med stöd av 2 § LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons