Kammarrätten i Jönköping
2017-11-21
Målnummer 2414-17, 2430-17 och 2734-17

En 16-årig tvåbarnsmamma där utredningen visat att hon utsatts för våld av barnens far, ska enligt kammarrätten inte vårdas enligt LVU.

Flickan kom till Sverige med hennes barns far och hans familj. Flickan hade kontaktat socialtjänsten flera gånger, placerats på boenden, men sedan avvikit och återvänt till mannen.

Kammarrätten menar att flickans agerande till följd av hennes vilja att återförenas med mannen innebär att hon utsätter sig för risker men att detta inte kan anses bryta mot samhällets grundläggande normer, utan är ett utslag av att hon befinner sig i en utsatt situation i Sverige och har en bristande insikt i risken för att utsättas för våld.

Detta är enligt domstolen inget socialt nedbrytande beteende i LVU:s mening och flickans överklagande bifalls. Flickans två små barn ska dock LVU-vårdas.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons