Kammarrätten i Göteborg
2017-11-09
Målnummer 4411-17

I en dom i mars 2015 beslutade förvaltningsrätten om vård med stöd av 2 § LVU av barnen, i dag tre och fem år gamla. Omsorgsbristerna ansågs huvudsakligen bestå i pappans risk för återfall i sexualbrott gentemot barn samt mammans bristande förmåga att skydda barnen mot eventuella övergrepp, eftersom hon valt att leva med pappan.

Mamman och pappan har nu yrkat att LVU-vården ska upphöra och hänvisar bland annat till den behandling pappan genomgår för att botas från sin onormala sexualdrift. Enligt dem innebär behandlingen att det inte finns någon risk längre för att pappan begår övergrepp mot barn. Mamman hävdar dessutom att hon är en garant för att pappan inte återfaller i ett beteende som i sin tur kan göra att han förgriper sig på barn.

Behandlande psykolog anser att pappan är framgångsrikt behandlad för sin sexuella problematik. Risken för att han återfaller i sexualbrott är för närvarande låg, men på längre sikt är den dock mer svårbedömd. Pappan behandlas både med läkemedel, som effektivt dämpar hans sexuella självupptagenhet, och med KBT, som bland annat syftar till att stärka insikten om vad ett övergrepp innebär för andra.

Kammarrätten finner sammantaget att det i dagsläget är för tidigt att låta LVU-vården upphöra. Även om den terapeutiska behandlingen ökat insikterna hos pappan anger hans psykolog att behandling behövs även under lång tid framöver. I behandlingen har frågan om eventuell sammanlevnad med barnen dessutom inte hunnit tas upp alls.

Domstolen framhåller även att mammans förmågor och strategier för att skydda barnen behöver bli tydligare och stabila. Hon har valt att sammanleva med pappan trots att detta är en omständighet som står i vägen för eller i vart fall försvårar barnens möjlighet till längre umgängestillfällen med henne.

För att vården av barnen ska kunna upphöra krävs att hemförhållandena har utretts bättre och att ytterligare umgänge har kunnat genomföras på ett framgångsrikt sätt.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons