Kammarrätten i Göteborg
2017-11-07
Målnummer 4397-17

Med hänsyn till varaktiga förbättringar hos mamman upphävde en oenig förvaltningsrätt LVU-vården som pågått sedan hösten 2012 på grund av omsorgsbrister i hemmet gällande tre syskon.

Kammarrätten ser dock allvarligt på mammans hantering av umgänget och kontakterna 2017 med de två yngsta barnen, idag sju och nio år. Hon har saknat förmåga till insikt i deras behov och satt sina egna behov främst. Oro finns också från skolan för nioåringens dåliga mående i samband med umgängena.

Vårdnadshavarnas numera negativa attityd mot familjehemsföräldrarna, vilka barnen efter många års placering upplever som sina föräldrar, visar dessutom på ytterligare oförmåga att sätta sig in i barnens situation.

Kammarrätten bifaller därför socialnämndens överklagande och yrkande om fortsatt tvångsvård av sju- och nioåringen.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons