Kammarrätten i Göteborg
2017-11-03
Målnummer 4805-17

I både i förvaltnings- och kammarrätten finner majoriteten att de två bröderna - sex och nio år gamla - ska omhändertas. Båda bröderna har berättat att föräldrarna slår dem och det finns även en numera nedlagd förundersökning, men den äldre brodern har inte hållit fast vid sina uppgifter.

I kammarrätten vittnar även två bekanta till familjen om att de inte sett några tecken på att våld förekommit. Båda instanserna bedömer dock att brödernas inledningsvis samstämmiga berättelser, tillsammans med skolpersonalens uppgifter om ett utåtagerande beteende som tyder på att deras hälsa och utveckling redan har tagit skada, utgör tillräcklig grund för vård med stöd av LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons