Kammarrätten i Sundsvall
2017-10-27
Målnummer 1679-17

Två barn, födda 2015 och 2017, ska enligt kammarrätten vårdas enligt LVU. Barnen - båda diagnostiserade med Down´s syndrom - var yngst i en stor syskonskara och familjen hade till följd bland annat av föräldrarnas missbruk och bristande omsorgsförmåga varit föremål för insatser från socialtjänsten under lång tid.

Mot bakgrund av detta och att någon påtaglig förändring inte inträffat kan insatser i hemmet inte anses tillräckliga för att tillgodose barnens särskilda vårdbehov, som dessutom kan antas komma att öka.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons