Kammarrätten i Göteborg

2017-10-24
Målnummer 4728-17

I april i år utsattes den idag elvaåriga storasystern för en allvarlig misshandel i hemmet av två maskerade män som trängde sig in i bostaden.

Med hänvisning till att LVU är en skyddslagstiftning beslutade förvaltningsrätten om LVU-vård av samtliga fem syskon då ytterligare utredning ansågs behövas rörande barnens hemförhållanden.

Kammarrätten konstaterar dock att våldet mot elvaåringen inte kan hänföras till hemmet i den mening som avses i 2 § LVU, föräldrarna är inte på något sätt misstänkta för delaktighet. Också i övrigt saknas det konkreta omständigheter till stöd för att barnens beteenden - en pojke kan exempelvis bli utagerande på sin förskola - skulle ha sin orsak i missförhållanden i hemmet.

Föräldrarnas överklagande bifalls och LVU-vården upphör därmed.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons