Kammarrätten i Jönköping
2017-10-16
Målnummer 2070-17

Kammarrätten anser att två barn födda -03 och -05 ska beredas LVU-vård. Barnen har berättat att de känner sig förminskade i sin mammas hem och att de är rädda för att göra fel inför henne och att bli bestraffade. De har även bestämt uttryckt att de inte vill bo hos henne. Uppgifterna har dessutom delvis bekräftats av ett vittne.

Vad mamman har anfört ger, enligt kammarrättens mening, uttryck för att ett återskapande av hennes relation till barnen ska ske helt på hennes villkor. Detta visar att det finns en brist i hennes förmåga att möta och förhålla sig till barnen och det finns en sådan allvarlig relationsstörning som utgör grund för vård enligt 2 § LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons