Kammarrätten i Göteborg
2017-10-09
Målnummer 3666-17

Oaktat att mamman nu har separerat och flyttat från pappan anser hovrätten att LVU-vården ska fortsätta av barnen, idag tre och sju år gamla. Att två förundersökningar inletts mot pappan men lagts ned i brist på bevis ändrar inte bedömningen.

Sjuåringens uppgifter, lämnade till bland annat skolpersonal, att pappan misshandlat dem under många år är tillförlitliga även om det inte räckt till fällande dom.

Enligt hovrätten måste mamman ha förstått vad barnen utsatts för, särskilt med hänsyn till att hon själv uppgett att hon blivit fysiskt och psykiskt misshandlad av barnens pappa. Ändå har hon valt att inte agera och skydda sina barn. Då samtycke saknas till behövlig vård ska LVU-vården således fortsätta.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons