Kammarrätten i Göteborg
2017-10-03
Målnummer 4244-17

Flickan själv nekar till att hon har ett socialt nedbrytande beteende som gör att hon utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas. Hennes egen mamma bekräftar dock socialnämndens bedömning att flickan håller sig undan familjen och under en längre tid misskött skolan och lever ett vagabonderande liv och vistas i kretsar med äldre kriminella män där droger förekommer. Flickan har dessutom själv testats positivt för droger.

Kammarrätten fastslår att flickan har behov av sådan vård som socialnämnden föreslagit i en vårdplan och då flickan inte samtycker till vården måste den ske med stöd av LVU. Flickans överklagande av underinstansens dom avslås därmed.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons