Kammarrätten i Göteborg
2017-08-21
Målnummer 2892-17

Den 13-åriga flickan har vuxit upp med en frånvarande pappa, utan gränssättning och en trygg hemmiljö, har stora brister i skolgången, har utvecklat ett självskadebeteende, har problematiska relationer till kamrater, har haft svårt att reglera och hantera sina känslor, och har även rymt från ett utredningshem.

Mot den bakgrunden delar kammarrätten förvaltningsrättens bedömning om att hennes beteende får anses utgöra ett sådant socialt nedbrytande beteende som utgör grund för LVU-vård.

Att mamman samtycker till vård, men med vissa krav och villkor, och numera har ensam vårdnad om flickan räcker enligt kammarrätten inte för att behövlig vård ska kunna garanteras på frivillig väg. Därmed avslås mammans överklagande.

Källa:
Zeteo Nyheter 

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons