Kammarrätten i Göteborg
2017-09-11
Målnummer 3437-17

Oaktat att den idag sjuåriga flickan har återtagit sina inför bland annat skolkuratorn lämnade uppgifter att hon utsatts för sexuella övergrepp och våld av pappan, anser kammarrätten i likhet med förvaltningsrätten att grund finns för LVU-vård.

Åtalet mot pappan har förvisso ogillats av tingsrätten, men det som bland annat talar starkt för att flickans inledande uppgifter var riktiga är att hon återigen, efter förvaltningsrättens dom, i familjehemmet berättat att hon utsatts för övergrepp samt reagerat negativt inför ett umgänge med sin pappa.

Kammarrätten framhåller även att flickans återtagande bör ses i ljuset av att hon kommit att förstå konsekvenserna av sin berättelse.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons