Kammarrätten i Göteborg

2017-09-07
Målnummer 3418-17

Efter att pojken inför socialsekreterare och familjehemmet bekräftat att han sedan tolvårsåldern regelbundet utsatts för fysisk misshandel av pappan, tog pojken inför förhandlingen i förvaltningsrätten tillbaka sina uppgifter och nekade till att ha utsatts för våld.

Med stöd av bland annat anonyma anmälningar till socialtjänsten och att det framstår som osannolikt att ett barn i hans ålder skulle konstruera en sådan berättelse i den aktuella situationen, anser kammarrätten sammantaget att det med tillräcklig grad av säkerhet är utrett att de missförhållanden pojken ursprungligen har berättat om också har förekommit.

Då vård ej kan ske på frivillig är förutsättningarna för att bereda honom vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU uppfyllda.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons