Kammarrätten i Jönköping
2017-09-07
Målnummer 1824-17

Förvaltningsrätten ansåg att alla de tre syskonen - 5, 11 och 13 år gamla - skulle vårdas med stöd av LVU på grund av våld i hemmet.

Kammarrätten ändrar dock avgörandet vad gäller 13-åringen och menar att hans vilja bör beaktas i någon mån. Pojken ville komma hem, han hade under den nu aktuella utredningstiden inte uppgett att han var rädd för pappan och det fanns inga nya uppgifter om våld eller bestraffningar, utan detta gällde framförallt de yngre barnen.

Därmed anser kammarrätten att förutsättningarna för LVU-vård av det äldsta barnet inte är uppfyllt.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons