Kammarrätten i Göteborg
2017-09-01
Målnummer 2950–2951-17

I familjen finns fem barn som är föremål för omhändertaganden enligt LVU, varav fyra i aktuellt mål. Kammarrätten konstaterar att barnen nu befinner sig utomlands efter att mamman fört bort dem från det utredningshem de befunnit sig på.

Barnen har enligt socialnämnden farit illa bland annat genom att bevittna våld och kriminalitet i hemmet, vistas i farliga miljöer, inte fått nödvändig tandvård, inte ha deltagit i nationella vaccinationsprogram och kommit efter i sin språkutveckling eftersom de inte gått i förskola.

Kammarrätten avslår nu mammans och pappans överklagande av beslutet om vård enligt LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons