Kammarrätten i Göteborg
2017-08-29
Målnummer 2724-17

Kammarrätten har fastställt att vård enligt LVU ska ske för en 14-årig pojke som bland annat varit misstänkt för olika brott såsom grovt olaga hot, tillgrepp av fortskaffningsmedel och grov stöld med mera.

Han hade tidigare haft insatser i form av öppenvård men mamman hade tagit tillbaka sitt samtycke till det. Pappan hade varit utlämnad till Serbien misstänkt för brott och familjen hade dessutom blivit vräkt från sin lägenhet.

Det fanns indikationer på att situationen i hemmet hade förbättrats sedan pappan kommit tillbaka till familjen men enligt kammarrätten finns det trots det skäl för LVU både på grund av socialt nedbrytande beteende och brister i omsorgen.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons