Kammarrätten i Göteborg

2017-08-28
Målnummer 3687-17

När mamman till den 13-åriga flickan förlorade sin bostad i Sverige åkte hon till Turkiet för att arbeta, och lämnade flickan hos en manlig vän.

Kammarrätten konstaterar att mamman har lämnat över såväl det ekonomiska som omvårdnadsansvaret för dottern till sin vän för obestämd tid. Vidare har hon inte funnits känslomässigt tillgänglig för dottern, kunnat skapa trygghet och ge henne en god fostran. Myndigheter har inte heller kunnat hålla en löpande kontakt med mamman.

Enligt kammarrätten har mamman genom sättet att lämna sin dotter på brustit i omsorgen om henne på ett sådant sätt att det finns en påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling skadas, varför det finns grund för vård i enlighet med LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons