Kammarrätten i Stockholm
2017-07-12
Målnummer 3268-17

Pappan nekar till att han utsatt sina två döttrar för våld, hot om våld, kränkande behandlingar, kontroll och begränsningar i hemmet.

Mot bakgrund av att flickorna nu är 15 och 16 år och genomgående och även i polisförhör vidhållit sina uppgifter, att uppgifterna varit samstämmiga samt vinner stöd också av broderns berättelse, instämmer kammarrätten i förvaltningsrättens bedömning att flickornas uppgifter om hemförhållandena är tillförlitliga.

Ett vårdbehov föreligger därmed enligt LVU. Då pappan bestrider döttrarnas uppgifter kan hans samtycke till frivillig vård inte anses tillräckligt för att säkerställa att barnen får den vård de behöver. Vård med stöd av 1 och 2 §§ ska därmed fortsätta och pappans överklagande avslås.

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons