Kammarrätten i Jönköping

2017-07-07
Målnummer 1354-17

Pappan hävdar att han, efter att den idag 4-åriga dottern omhändertogs med stöd av LVU 2014, inte längre har något problem med alkohol. Han anser dock att det är kränkande att han, utöver de alkotester han gör, också behöver lämna blodprover bland annat då han har fast jobb sedan länge och bilpendlar varje dag.

Med hänvisning till att pappan fortfarande inte vill lämna blodprov för att visa att han avhåller sig från alkohol och då konfliktnivån mellan föräldrarna är fortsatt hög och de är oense om var flickan ska bo om vården upphör, anser kammarrätten sammantaget att LVU-vården behöver fortsätta. Pappans överklagande avslås.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons