Svea hovrätt
2023-05-24
Mål nr T 12779-22

I ett mål om fastställande av faderskap intygade mamman att hon under konceptionstiden levt tillsammans med mannen och att hon under perioden endast haft samlag med honom.

Den utpekade mannen hade trots sin vetskap om den aktuella processen och att tingsrätten beslutat om en rättsgenetisk undersökning gjort sig okontaktbar.

Mamman åberopade en ljudfil som hon spelat in när hon samtalat med mannen och i samtalet uppmanar mannen henne att inte uppge vem som är barnets far. Ingivna fotografier talar heller inte emot slutsatsen att den utpekade mannen är far till barnet. Med ändring av tingsrättens dom fastställer hovrätten att den utpekade mannen är far till barnet.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons