Södertörns tingsrätt

2023-05-05
Mål nr T 19955-22

Makarna påbörjade gemensamt behandlingen, assisterad befruktning, utomlands men innan behandlingen kunde fullföljas avled mannen. Kvinnan valde att på egen hand fullfölja behandlingen och födde ett barn drygt ett år efter att mannen avlidit. Barnet begär att den avlidne skulle förklaras vara hans far.

Tingsrätten konstaterar att mannen lämnat sitt samtycke till behandlingen inledningsvis men det krävs att samtycke föreligger under hela behandlingen. Mannens samtycke får enligt tingsrätten anses ha upphört när han avled. Den bestämmelse som finns om fastställande av faderskap vid insemination eller assisterad befruktning även när samtycke saknas förutsätter att mannen var i livet när behandlingen genomfördes.

Tingsrätten ogillar käromålet.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...