Svea hovrätt
2021-12-07
Mål nr 12979-20

Tingsrätten ogillade talan om fastställande av faderskap då det inte gick att med tillräcklig grad av säkerhet att fastslå att den utpekade mannen var far till barnet.

Hovrätten konstaterar att det är en brist i utredningen att ingen genetisk undersökning gjorts av den utpekade mannen, men det står klart att han hållit sig undan vilket får anses vara besvärande för honom.

Mamman till barnet hade hela tiden hållit fast vid sin beskrivning av den utpekade mannen och hovrätten finner det styrkt att mamman haft oskyddat samlag med den utpekade mannen under konceptionstiden. När han fick besked om att mamman var gravid sa han att han inte ville "vara med i bilden". Omständigheten att parterna träffats genom en dejtingsida påverkar inte bedömningen.

Den utpekade mannen hade sökts av både socialnämnden och den gode mannen utan framgång. Till skillnad mot tingsrätten finner hovrätten att utredningen är tillräcklig för att förklara den utpekade mannen som far till barnet.

Källa: JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...