Svea hovrätt
2021-11-30
Mål nr 2408-21

För att fastställa faderskapet till barnet berättade mamman det hon visste om pappan, var han var uppvuxen, var han studerat samt var han var anställd när hon träffade honom. Enligt mamman var deras relation kortvarig men hon hade inte haft sexuellt umgänge med någon annan man under konceptionstiden.

Utdrag från Facebook åberopades också. De uppgifter som kommit fram om den påstådda pappan är enligt hovrätten tillräckliga för att hans identitet ska anses vara klarlagd.

Sammantaget bedömer hovrätten att det med hänsyn till samtliga omständigheter i målet är sannolikt att barnet tillkommit på det sätt som mamman berättat. Hovrätten fastställer tingsrättens dom om faderskap

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons