Svea hovrätt
2021-11-24
Mål nr T 171-21

Mamman gjorde gällande att hon haft ett förhållande med mannen under konceptionstiden och att han var pappa till barnet. Mannen hade sökts utan framgång.

Hovrätten konstaterar att det inte har åberopats några vittnesmål eller annan utredning som stödjer mammans uppgifter om förhållandet med mannen. Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten vid en samlad bedömning att det inte är utrett att mannen haft samlag med mamman under den tid när barnet kan ha blivit till.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom i enlighet md domslutet. Skiljaktig mening.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons