Svea hovrätt
2021-11-15
Mål nr T 3571-21

Tingsrätten fastställde faderskapet enligt yrkandet från barnen men den gode mannen som företrädde den utpekade pappan hade inte fått kontakt med mannen och yrkade att talan skulle gillas.

Enligt den gode mannen fanns sådan osäkerhet kring den påstådda pappans identitet att tingsrättens dom inte kunde anses verkställbar mot någon enskild person. Det som var känt om den utpekade mannen var hans namn, hans födelseår, att han hade syskon och vilken provins han kom ifrån.

Hovrätten ifrågasätter inte de uppgifter som lämnats om mannen men konstaterar att uppgifterna är begränsade och svåra att kontrollera. Enligt hovrätten räcker uppgifterna inte för att identifiera den utpekade mannen på ett tillfredställande sätt och det saknas därför förutsättningar att pröva målet i sak. Talan om fastställande av faderskap avvisas. 

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons