Göta hovrätt
2021-10-04
Mål nr T 909-21

Svaranden var fram till 2015 gift med barnets mamma och under äktenskapet födde mamman en son som blivit till genom en heminsemination. Efter födelsen lämnade svaranden en föräldraskapsbekräftelse och registrerades som barnets andra förälder.

Barnet väckte talan mot svaranden och yrkade att föräldraskapsbekräftelsen som svaranden lämnat skulle anses sakna verkan samt att det skulle fastställas att svaranden inte var förälder till barnet. Tingsrätten förklarade att föräldraskapsbekräftelsen gällande barnet saknade verkan vilket innebar att svaranden inte var förälder till barnet i juridisk mening.

Sett till barnets bästa, lagens syfte att stärka barns rätt till information om genetiskt ursprung och socialnämndens möjlighet att föra talan om umgänge finner hovrätten att det finns stöd för att häva föräldraskapet även om det har passerat drygt åtta år sedan barnet föddes. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons