Kammarrätten i Göteborg
2021-04-20
Mål nr 770-21

Klagandena skickade in en födelseanmälan till Skatteverket där det angavs att de fött ett barn i hemmet utan assistans från vården. Till anmälan fogades bl.a. en handling varav framgår att några personer intygar att kvinnan varit gravid.

Skatteverket avslog anmälan och som skäl anfördes att klagandena inte visat att kvinnan burit och fött ett barn.

Förvaltningsrätten ansåg att intyget är av enkel beskaffenhet och att uppgifterna är knapphändiga. Klagandena bedömdes därmed inte ha styrkt sin födelseanmälan. Även kammarrätten anser att handlingarna som lämnats in inte ger tillräckligt stöd för att förutsättningarna för folkbokföring har varit uppfyllda. Överklagandet ska därför avslås.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...