Göta hovrätt
2018-10-01
Mål nr T 3508-17

Hovrätten avvisar en treårig syrisk pojkes talan i ett faderskapsmål. Det har enligt domstolen inte förebringats några handlingar till styrkande av den eventuelle faderns identitet. Varken pojkens ombud eller den gode mannen har kunnat få fram sådana vid kontakter med berörda ambassader.

I avsaknad av dels detta, dels kontrollerbara kontaktuppgifter till mannen, är hans identitet inte tillräckligt utredd (NJA 1983 s. 639). Därför finns det inte förutsättningar att pröva målet i sak, menar hovrätten.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons