JO
Dnr 8587-2017

Socialnämnden kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för att en socialsekreterare hämtade ett barn i skolan utan att vårdnadshavare hade samtyckt till åtgärden.

Skolan hade anmält oro för att barnet misshandlades i hemmet och en socialsekreterare hämtade barnet vid lunchtid. Men för att så ska få ske måste antingen vårdnadshavarna ha samtyckt eller ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU finnas.

JO konstaterar att inget av detta var uppfyllt och anser det anmärkningsvärt att barnet utan närmare reflektion om de rättsliga förutsättningarna för det hämtades i skolan. Socialnämnden kritiseras för detta och får även kritik för att dokumentationen i ärendet har brustit.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons