JO
Dnr 8587-2017

Socialnämnden kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för att en socialsekreterare hämtade ett barn i skolan utan att vårdnadshavare hade samtyckt till åtgärden.

Skolan hade anmält oro för att barnet misshandlades i hemmet och en socialsekreterare hämtade barnet vid lunchtid. Men för att så ska få ske måste antingen vårdnadshavarna ha samtyckt eller ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU finnas.

JO konstaterar att inget av detta var uppfyllt och anser det anmärkningsvärt att barnet utan närmare reflektion om de rättsliga förutsättningarna för det hämtades i skolan. Socialnämnden kritiseras för detta och får även kritik för att dokumentationen i ärendet har brustit.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...