JO
Dnr 4566-2017

Efter en anmälan vidtogs en utredning med stöd av 11 kap. 1 § SoL för att bland annat svara på frågor om den ena vårdnadshavarens psykiska och fysiska hälsa.

Då den andre vårdnadshavaren hade rätt till partsinsyn hade utredande socialsekreterare förvisso rätt att mejla utredningen till denne. Men då en del av uppgifterna i mejlet synes ha återgett socialsekreterarens egen uppfattning om vårdnadshavaren som utretts, förtjänar nämnden JO:s kritik i denna del då sådant agerande är olämpligt och osakligt.

En kort tid efter att ha skickat mejlet bad handläggaren själv om ursäkt för innehållet och förklarade att hon inte varit professionell. Nämnden får också kritik för bristande journalföring av mejlet.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons