JO
Dnr 4566-2017

Efter en anmälan vidtogs en utredning med stöd av 11 kap. 1 § SoL för att bland annat svara på frågor om den ena vårdnadshavarens psykiska och fysiska hälsa.

Då den andre vårdnadshavaren hade rätt till partsinsyn hade utredande socialsekreterare förvisso rätt att mejla utredningen till denne. Men då en del av uppgifterna i mejlet synes ha återgett socialsekreterarens egen uppfattning om vårdnadshavaren som utretts, förtjänar nämnden JO:s kritik i denna del då sådant agerande är olämpligt och osakligt.

En kort tid efter att ha skickat mejlet bad handläggaren själv om ursäkt för innehållet och förklarade att hon inte varit professionell. Nämnden får också kritik för bristande journalföring av mejlet.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...