Välkommen

Familjerätt på Nätet är en oberoende hemsida som förmedlar information om socialtjänstens familjerätt

Under rubriken Ämnen finns info om faderskap/föräldraskap, vårdnad/boende/umgänge, vårdnadsöverflyttning, adoption, LVU och underhållsfrågor m.m

Rättsfall redovisar avgöranden av domstolar och uttalanden av JO (Justitieombudsmannen)
Rättsfallen enligt LVU fokuserar på ärenden där barnets vårdbehov har en koppling till föräldrars relation och konflikt

Under rubriken Frågor och Svar besvaras principiella frågeställningar från besökare anonymt och avidentifierat

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons