JO
Dnr 1837-2017

Kristianstads kommun kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för att två barn som hade omhändertagits med stöd av LVU inte omedelbart fått återförenas med sina föräldrar när förvaltningsrätten beslutat att vården skulle upphöra.

Samma fredagseftermiddag som den muntliga förhandlingen i målet hade förvaltningsrätten beslutat att det omedelbara omhändertagandet skulle upphöra. Beslutet faxades till socialnämnden samma dag och nämnden tog del av beslutet.

Trots det dröjde det till efter helgen innan nämnden vidtog några åtgärder. JO uttalar att barnen omedelbart skulle återförenas med sina föräldrar. Att förvaltningsrätten meddelat beslutet sent en fredag efter kontorstid påverkar inte bedömningen.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons