JO
Dnr 5607-2017

Det var fel av socialnämnden i Malmö att på begäran av en pappa som fått ensam vårdnad hämta två barn och placera dem i ett vårdhem, enligt Justitieombudsmannen, JO.

Pappans begäran om placering i vårdhem kunde endast verkställas om vårdnaden faktiskt hade flyttats över till honom, men i det aktuella fallet bodde barnen med mamman.

Om föräldrarna är oense måste frågan om verkställighet avgöras i domstol. JO framhåller att situationen inte var så akut att det var nödvändigt att flytta barnen omedelbart, utan att åtgärden var en följd av bristande kunskap om gällande regler.

Nämnden kritiseras för bristerna i handläggningen.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...