Hovrätten över Skåne och Blekinge
2023-03-23
Mål nr T 3742-22

Föräldrarna bor på orter i olika delar av Sverige och yrkade i första hand få ensam vårdnad om barnen.

Även om båda föräldrarna enligt hovrätten framstår vara kapabla föräldrar så finns det omständigheter i utredningen som tyder på att mamman medvetet fjärmar barnen från pappan. Hovrätten bedömer att det finns en påtaglig risk för att barnen kommer att förlora kontakten med pappan om de bor kvar hos mamman.

Initialt kommer en flytt till pappan att innebära påfrestningar för barnen men hovrätten bedömer att de vägs upp mot att de på längre sikt får tillgång till båda sina föräldrar.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att pappan ska anförtros ensam vårdnad om barnen och att barnen ska ha rätt till umgänge med mamman i den omfattning som pappan medgett. Umgänge ska ske genom videosamtal varje söndag kl 17-18, med start tre månader efter det datum som barnen flyttat till pappan.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...