Jag har ett barnbarn på 2,5 år där mamman, som är från Thailand, har ensam vårdnad. Men pappan träffar henne varje vecka. Barnet har svenskt medborgarskap, vi vet inte om hon har thailändskt medborgarskap också.

Kan mamman ta barnet och flytta till Thailand utan att pappan kan stoppa det?

Svar:

Ja, den förälder som har ensam vårdnad bestämmer självständigt var och hur barnet ska bo.

Risken som den ensamma vårdnadshavaren löper i den situation du beskriver är att barnets rätt till umgänge med den andra föräldern saboteras. Barnet har rätt till umgänge med den andra föräldern.

Umgängessabotage kan vara grund för att flytta över vårdnaden. Mot det ställs barnets behov av kontinuitet och behov av att ha en stabil tillvaro. Att uttala mig säkert om att vårdnaden kommer att flyttas över är svårare, eftersom det beror på många fler omständigheter än de som beskrivits i frågan.

Prio advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons