Vi är en utlandssvensk familj som har en dotter med en funktionsnedsättning. Vi planerar att hon ska gå i en svensk internatskola, vilket innebär att hon kommer att bo på skolan under terminerna. Vår dotter kommer att vara 14 när hon börjar skolan. Sommar- och jullov kommer hon tillbringa utomlands. Hon kommer också tillbringa tid hos hennes två vuxna syskon som bor i Sverige. Vi föräldrar ska turas om att vistas i Sverige under skolåret.

Är denna planering OK då vi föräldrar inte är folkbokförda i Sverige? Hur mycket tid får hon spendera hos vuxna syskon utan att det blir problem?

Svar:

Om jag förstår er situation rätt kommer flickan huvudsakligen bo på skolans elevhem under terminerna samt vistas utomlands under längre lov, förmodligen i sitt eget hem tillsammans er föräldrar. Det kan också bli aktuellt att under terminerna då och då hälsa på hos syskonen.

Som jag ser det verkar planeringen vara okej. Folkbokföringen har ingen betydelse i detta fall, avgörande är i stället att ni föräldrar tar ert vårdnadsansvar och att tagna beslut ska tillgodose er dotters behov och vara bäst för henne.

Den rättsliga fråga som kunde ha blivit aktuell är ett beslut i socialnämnden om ni hade bott i Sverige. Enligt socialtjänstlagen får ett barn inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne (så kallad privatplacering). 

Ett sådant medgivande krävs dock inte när det gäller barn i de övre åldersskikten som lämnar föräldrahemmet för att bo hos andra, till exempel för att studera och bo på annan ort. Så som ni planerar för er dotter, det handlar alltså inte om att hon ska få stadigvarande vård och fostran i det nya hemmet (internatskolan). Möjligen kan det diskuteras huruvida hon tillhör de övre åldersskikten, som vanligen berör barn i åldrarna 16-17 år som ska studera vidare efter grundskolan.

Inga regler anger tidsgränser för besök hos anhöriga, i det här fallet hennes syskon. En kontakt som för övrigt förefaller vara bra för henne i hennes situation. Er dotter kan därför hälsa på hos dem på helger och andra tider.

Då en av er kommer att vistas i Sverige under terminerna kommer ni att uppfylla ert vårdnadsansvar genom kontakten med henne samt uppsikten över hennes personliga förhållanden. Vid behov kan ni alltså finnas till hands för att som vårdnadshavare ge henne skydd, råd och stöd.

 Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...