Min tjejs vårdnadsutredning är nu klar och ska skickas till tingsrätten. Först fick hon läsa igenom sina egna uppgifter och blev ombedd att godkänna texten eller komma med eventuella ändringar. Hon ville då ändra på flera saker. När hon sedan kommunicerades det slutliga underlaget var alla korrigeringar gjorda utom på en viktig punkt. Utredaren informerades om detta. Men istället för att ta bort felaktigheten så lade utredaren till att min tjej hade ändrat sin uppfattning i den frågan.

Kan utredaren ignorera en rättelse som föräldern har gjort efter att ha fått texten för påseende och korrigeringar?

Svar:

Den som ansvarar för en vårdnadsutredning börjar med att ställa frågor till föräldrar, barn och referenter. De senare är personer som i sitt yrke kommer i kontakt med barnet.

Utredaren bestämmer vad som antecknas i samtalen, men föräldrar, barn och referenter ska få tillfälle att rätta till eventuella felaktigheter för att sedan godkänna sina uppgifter. Utöver sakfel kan det också handla om spontana och ogenomtänkta uppgifter som någon i efterhand vill ändra.

I det här fallet har föräldern fått läsa sina uppgifter och begärt att flera av hennes uppgifter ska korrigeras. Utredaren bör göra samtliga rättelser eftersom alla uppgifter ska vara godkända av alla uppgiftslämnare inför den avslutande analysen och bedömningen. När denna del av utredningen tar vid framför utredaren sina professionella reflektioner och uppfattningar om de uppgifter som föräldrar, barn och andra har tillfört utredningen. Som svar på frågan kan inte en rättelse från föräldrar, barn och referenter ignoreras.

Den sammanställda utredningen kommuniceras i sin helhet till parterna innan den lämnas in till tingsrätten. Det ger parterna ytterligare ett tillfälle att ha synpunkter på innehållet, både när det gäller de egna uppgifterna och andras. Inte minst när det gäller utredarens analys och förslag till beslut. Synpunkter, vanligen skriftliga, som bifogas till utredningen. Till exempel, som i det här fallet, om en förälder anser att utredaren hanterat lämnade uppgifter på ett felaktigt sätt.

Avslutningsvis kan en förälder, i samråd med sitt juridiska ombud, under den kommande huvudförhandlingen muntligt kritisera delar eller hela vårdnadsutredningen. Och det som sägs muntligt i tingsrätten ska ha samma betydelse som det som framförs skriftligt.

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons