Min ex man och jag skiljde oss skiljas i somras och han flyttade till annan ort sju mil ifrån oss. Idag träffar han barnen varannan helg. De hämtas på fredagen och åker sju mil till hans bostad.

På lördagen åker barnen fram och tillbaka för att en av dem har dans. Samma sak på söndagen då en av dem spelar fotboll. De är fem respektive sju år gamla. På måndagen får barnen samma tur igen när de ska tillbaka till mig.

Är detta rimligt?? Kan jag få ensam vårdnad?

Svar:

Umgänget varannan helg innebär ett flertal resor för barnen, sammantaget 42 mil och sex timmar, ungefär. Din fråga är om det är rimligt och om det utgör grund för ensam vårdnad.

Först något om vilka hänsyn som en domstol tar när vårdnadsfrågan ska behandlas.

Domstolen gör vid bedömningen av vårdnadsfrågor en prognos om hur tänkbara vårdnadsalternativ det blir för barn. Utgångspunkten är då alltid en bedömning av vad som är bäst för barnet utifrån barnets individuella förhållanden. Konkret tar domstolen hänsyn bland annat till barnets åsikter, ålder och kön, föräldrarnas lämplighet och personliga egenskaper samt deras samarbetsförmåga och hemförhållanden.

En annan utgångspunkt är att barn har behov av goda och nära relationer med båda sina föräldrar. Särskild betydelse har, om så sker, om en förälder utan saklig grund hindrar och på olika sätt försvårar barnets umgänge med den andra föräldern. Saklig grund kan exempelvis vara att en förälder gjort sig skyldig till misshandel eller övergrepp.

En ytterligare utgångspunkt för domstolen är att man ska undvika att barnet flyttas från sin invanda miljö enligt kontinuitetsprincipen. En princip som i och för sig kan få stå tillbaka till förmån för barnets behov av båda föräldrarna.

Lagstiftaren anser att gemensam vårdnad i de flesta fall bättre än ensam vårdnad. Föräldrar bör alltså som en norm ha gemensam vårdnad förutsatt att den vårdnadsformen är bäst för barnet.

Utifrån din beskrivning av barnens situation förefaller det inte finnas någon grund för ensam vårdnad, även om det är rimligt att ifrågasätta barnens resor under umgänget. Man kan också fundera över hur ensam vårdnad skulle kunna påverka deras umgängessituation. Förutom det faktum att du som ensam vårdnadshavare får ett särskilt ansvar för deras umgänge.

Då det kan finnas andra omständigheter som påverkar situationen bör du rådgöra med en advokat (kostar en slant) som kan ställa nödvändiga följdfrågor som kan hjälpa dig i ditt beslutsfattande om du ska inleda en domstolsprocess. Ett bättre alternativ kan vara att du och pappan gemensamt begär kostnadsfria samarbetssamtal hos socialtjänsten (familjerätten) för att där diskutera barnens umgängessituation och om något bör förändras.

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...