Får vi enligt lagen automatiskt gemensam vårdnad och växelvis boende när jag fött barnet? Eller kommer jag få ensam vårdnad? Vad är hans rättigheter? Vi bor inte i samma stad och vi är inte ett par. Han har det väldigt rörigt och ett invecklat förhållande med sin exfru, som dessutom försöker tvinga mig till abort. Och om han skulle ansöka om vårdnad, hur stor är chansen att han skulle få det. Jag vill såklart att han träffar barnet och har en god relation med det och skulle aldrig få för mig att försöka hindra deras umgänge. Men min rädsla är att han ska vilja ha barnet boende i sin stad. Kan jag bli tvingad att flytta dit?

Svar:

Din fråga innehåller några delfrågor.

När det gäller vårdnaden får du ensam vårdnad om barnet förutsatt att du är ogift. Pappan har vid barnets födelse inga rättigheter varken när det gäller vårdnad eller umgänge. Umgängesrätten tillhör dessutom barnet; en förälder ingen egen umgängesrätt. Fram till att faderskapet är fastställt hos socialnämnden (familjerätten) krävs ditt samtycke ifall pappan vill träffa barnet på sjukhuset eller på annan plats.

I samband med att faderskapet fastställs får ni föräldrar frågan om ni vill ha gemensam vårdnad; men du kan välja att behålla den ensamma vårdnaden om barnet. Då är det tänkbart att pappan vänder sig till tingsrätten med en begäran att rätten ska besluta om gemensam vårdnad och växelvis boende för barnet. Beroende på vad rätten anser vara barnets bästa, och vad familjerätten föreslår i en eventuell utredning, kanske rätten beslutar om gemensam vårdnad om det finns förutsättningar för det. Men mycket osannolikt beslutar rätten om växelvis boende för ett spädbarn.

Sammanfattningsvis bestämmer du som ogift, vid barnets födelse, ensam om barnets boende och umgänge. Umgängesrätten tillhör vidare barnet och inte pappan. Först när pappans faderskap är fastställt kan han agera och ställa krav. Samtycker inte du till kraven måste pappan vända sig till tingsrätten för att få igenom dessa krav. Tingsrätten utgår sedan i sitt beslut vad som är bäst för barnet.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons