Jag och min fru ska skilja oss. Hon är från ett annat nordiskt land och vill flytta tillbaka dit med barnen, men det vill inte jag eftersom jag bor och jobbar här i Sverige.

Vad kan jag göra för att hon inte ska kunna flytta med barnen? Vilken myndighet behöver jag kontakta?

Svar:

Ni har gemensam vårdnad om barnen, vilket innebär att mamman inte ensam kan bestämma att barnen ska flytta med henne till hennes hemland.

När föräldrar är oense, vid en skilsmässa eller separation, om barnens boende bör de kontakta socialtjänsten (familjerätten) eller familjerådgivningen för att få samarbetssamtal. Genom dessa samtal kan föräldrarna, i bästa fall, nå fram till ett samförstånd när det gäller var barnen ska bo.

Om samtalen inte löser konflikten kan bara tingsrätten, som är en myndighet, avgöra hur det ska bli. Du kan kontakta dem och föra din egen talan, men det är i allmänhet bäst att ha hjälp av ett juridiskt ombud (advokat) även om det är förenat med en kostnad. Ombudet kan vägleda dig i denna ofta komplicerade process; han eller hon kan till och med avråda dig att ta saken till tingsrätten ifall du riskerar att förlora målet.

Tingsrätten uppgift, om det går så långt, är att pröva vilket boendealternativ som är bäst för barnen; antingen att bo kvar hos dig eller att flytta med sin mamma till hennes hemland.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons