Min exman lät häromdagen sin flickvän ta hand om vår sjuka 7-åriga dotter i 4 timmar utan att ge mig möjligheten att ta hand om henne.

Vår dotter har bara träffat flickvännen vid ett tillfälle ett par timmar i sällskap med andra. Flickvännen hade dessutom jobbat natt och skulle sova under tiden hon ansvarade för vår dotter.

Har jag rätt att ens ifrågasätta detta i mitt tycke oansvariga beteende? Pappan förstår inte alls varför jag alls reagerar eftersom "allt gick bra". 

Svar:

Antar att du och pappan har gemensam vårdnad och att er dotter bor växelvis hos er båda. Vid ett sådant boende, eller om det hade varit fråga om umgänge, har den förälder där barnet vistas ansvaret för barnets vård och omsorger. Pappan, i detta fall, ska alltså bedöma om flickan känner sig lugn och trygg ifall hans partner anförtros omsorgerna om henne när han för tillfället inte kan. 

En sådan här situation är inte ovanlig; en förälder anser ibland att den andre förälder agerar oansvarigt medan den andre föräldern tycker att den andra överreagerar och undrar vad som är problemet.

En vägledning hur man kan tänka är att utgå från flickans upplevelse av situationen.

Om er dotter efter umgänget berättar att det inte kändes bra, eller att hon rent av var otrygg, är det rimligt att ifrågasätta pappans omdöme. En förälder ska självklart agera om barnet efterfrågar förälderns stöd i en jobbig situation. 

Om så är fallet bör ni som föräldrar sätta er ned och diskutera era respektive uppfattningar och er dotters upplevelse.

Ni kan också ta socialtjänsten (familjerätten) till hjälp om ni behöver en utomstående person som kan leda och ansvara för samtalet.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons