När jag tänker eller läser är det självklart att barn inte ska bo i två olika städer med olika dagis/dagmamma varannan vecka! Mitt ex vill ha det så och tänker driva det ...

I dagsläget har jag ensam vårdnad, han vill ha gemensam. Barnet är 1.5 år och har bott med mig hela tiden. Pappan har haft mycket sporadiskt umgänge som sista månaderna utökas t två ggr/v. Kan han få igenom detta?

Svar:

Det framgår att du har ensam vårdnad och barnet har sitt huvudsakliga boende hos dig, med ett visst umgänge med pappan. Det står pappan fritt att ansöka om gemensam vårdnad och yrka att barnet ska bo växelvis, varannan vecka hos honom. Gemensam vårdnad innebär inte en rätt till att ha barnet boende hos sig halva tiden, till exempel varannan vecka.

En förälder får inte ensidigt bestämma i frågor om boende och umgänge om gemensam vårdnad föreligger. Växelvis boende förutsätter att föräldrar har en god kontakt med varandra och att de har en förmåga att samarbeta. I ert fall kompliceras ett sådant boende av ett eventuellt långt avstånd mellan bostadsorterna.

I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är det en bedömning av vad som är bäst för barnet som är avgörande. Detta innebär bl.a. att barnets intresse i frågan alltid går före föräldrarnas. Vad som är barnets bästa varierar i olika fall och beror på hur det ser ut i det enskilda fallet. Det finns inget förbud mot att ha barnet på olika förskolor, men man bör ha i åtanke att man inte alltid får dagisplats på två olika orter.

Om man enbart har barnet på en förskola kan det innebära långa resvägar som i sig kan vara påfrestande för barnet. Barnets ålder är givetvis intressant när frågan om växelvis boende ska avgöras. Växelvis boende anses inte bra för ett nyfött barn. Barnexperter brukar rekommendera växelvis boende först när barnet är omkring tre år. Ibland tidigare, ibland senare, beroende på barnets anknytning till föräldrarna.

Om pappan ansöker om gemensam vårdnad och växelvis boende vid domstolen kan det vara bra att anlita en jurist som företräder dig och dina intressen.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons